Zoek in het uitgebreide archief van 6 maart 2014 tot nu

974 resultaten gevonden voor ''.

 • En de ziekenhuisnetwerken?

  Artikel van 19/03/2020 | Editie: Hospitals Artikel in pdf
 • Balans na één jaar laagvariabele zorg

  Het systeem van de laagvariabele zorg (LVZ) is iets meer dan een jaar in voege. Op het VBS-symposium over hot topics in de gezondheidszorg maakte Mickael Daubie (Riziv) een eerste balans op van dit nieuwe financieringsmechanisme. Hij stond ook stil bij de toekomstperspectieven.

  Artikel van 19/03/2020 | Editie: Hospitals Artikel in pdf
 • ‘Digitaliseren of ten onder gaan’

  Artikel van 19/03/2020 | Editie: Hospitals Artikel in pdf
 • Een hefboom voor preventie?

  Artikel van 19/03/2020 | Editie: Hospitals Artikel in pdf
 • Nabijheid biologen in netwerken essentieel

  Om de ‘feeling’ met de aanvragende artsen- en patiëntenpopulatie niet te verliezen, zal de klinisch bioloog in een ziekenhuisnetwerk zich geregeld moeten verplaatsen tussen de ziekenhuizen. Hierdoor kan tijd verloren gaan. Vermits ‘nabijheid’ voor aanvragende artsen belangrijk is, verschuift de rol van de klinisch bioloog van back- naar front-office.

  Artikel van 19/03/2020 | Editie: Hospitals Artikel in pdf
 • Ziekenhuizen moéten veranderen

  Wat zal de impact zijn van digitalisering op toekomstige ontwikkelingen in de ziekenhuissector? Consultancybureau Akkanto voerde een kwalitatief onderzoek uit voor Xperthis en bevroeg 14 experts in de gezondheidssector, acht Franstalige en zes Nederlandstalige, negen ziekenhuisdirecteurs en vijf ‘institutionele’ stakeholders.

  Artikel van 19/03/2020 | Editie: Hospitals Artikel in pdf
 • Focus netwerken

  Artikel van 19/03/2020 | Editie: Hospitals Artikel in pdf
 • Twee van de vier Brusselse netwerken gevormd

  Half februari keurde het Verenigd College in eerste lezing twee ontwerpdecreten goed die de openbare en privéziekenhuizen in Brussel de mogelijkheid geven om samen in een ziekenhuisnetwerk te stappen. Dat is goed nieuws voor de betrokken instellingen.

  Artikel van 19/03/2020 | Editie: Hospitals Artikel in pdf
 • Belang ruimtelijke beleving voor kankerpatiënten

  Tijdens het behandeltraject maakt de kankerzorgomgeving een prominent deel uit van het leven van een kankerpatiënt. Daarom is het van belang om de impact van de gebouwde omgeving en architectuur van ziekenhuizen op het welbevinden van deze patiënten in kaart te brengen. In haar doctoraatsstudie onderzocht sociaal geograaf en interieurarchitect Pleuntje Jellema (onderzoeksgroep Research[x]Design, KU Leuven) hoe de beleving van kankerpatiënten inzichten kan bieden voor het ontwerpproces van ziekenhuizen.

  Artikel van 19/03/2020 | Editie: Hospitals Artikel in pdf
 • De architectuur wint erbij, de kunst wint erbij

  Een prachtgebouw als dat van AZ Zeno in Knokke vraagt om een mooie artistieke invulling. De sterke architectuur noopte de Kunstcommissie ertoe te kiezen voor geïntegreerde kunst en niet voor – bij wijze van spreken – schilderijen aan de muur. De symbiose is geslaagd. Resultaat: de architectuur wint erbij, de kunst wint erbij.

  Artikel van 19/03/2020 | Editie: Hospitals Artikel in pdf