Zoek in het uitgebreide archief van 23 maart 2012 tot nu

1873 resultaten gevonden voor ''.

 • Urotheelcarcinoom in de kijker

  Met dr. Emmanuel Seront, medisch oncoloog van de Groupe Jolimont & Cliniques Universitaires Saint Luc, hadden we een gesprek over de belangrijkste communicaties op het vlak van blaaskanker op ASCO GU 2020. “Vorig jaar werden artsen overspoeld met nieuwe gegevens, maar op het ASCO GU-congres dit jaar werden geen gegevens gepresenteerd die onmiddellijk invloed zullen hebben op de praktijkvoering.” Dr. Seront maakte een selectie van de meest opvallende presentaties en posters rond blaaskanker.

  Artikel van 16/04/2020 | Editie: Belgian Oncology & Hematology News Artikel in pdf
 • Buiklighouding voor bestraling borst én regionale lymfeklieren

  Globaal worden borstkankerpatiënten meestal in rugligging bestraald. Toch blijkt buikligbestraling meer voordelen te hebben. Zo is er een betere dosisverdeling en worden risico-organen, zoals hart en longen, meer gespaard. De commercieel beschikbare buikligplatformen hebben echter wel wat nadelen en laten de bestraling van lymfeklieren zo goed als niet toe.

  Artikel van 16/04/2020 | Editie: Belgian Oncology & Hematology News Artikel in pdf
 • Optimale adjuvante endocriene behandeling

  Een hormonale behandeling maakt al sinds decennia deel uit van de standaard adjuvante behandeling bij een premenopauzale vrouw met een primaire borstkanker die hormoonreceptorpositief (HR+) en HER 2-negatief is. Veel van deze studies zijn meer dan 10 tot 15 jaar geleden gestart en hebben nu een voldoende lange follow-up om iets zinvols over globale overleving te kunnen zeggen. Prof. Francois Duhoux (UCL) formuleerde een aantal inzichten die kunnen leiden tot een optimale behandeling.

  Artikel van 16/04/2020 | Editie: Belgian Oncology & Hematology News Artikel in pdf
 • Twee nieuwe denkpistes bij nierkanker

  Dr. Michiel Strijbos, medisch oncoloog in het GZA Antwerpen, beperkt de hoogtepunten van ASCO GU wat nierkanker betreft tot twee studies. “Beide studies hebben een mooie wetenschappelijke rationale, met daarenboven resultaten die voldoende significantie tonen qua efficaciteit en toxiciteit”, vertrouwde dr. Strijbos ons toe.

  Artikel van 16/04/2020 | Editie: Belgian Oncology & Hematology News Artikel in pdf
 • Nieuwe terugbetalingen

  Sinds het begin van het jaar worden een zestal nieuwe kankermedicijnen terugbetaald. Het betreft meer bepaald nieuwe sterktes van originele specialiteiten, generische geneesmiddelen en een biosimilar.

  Artikel van 16/04/2020 | Editie: Belgian Oncology & Hematology News Artikel in pdf
 • Impact gebouwde omgeving op beleving kankerpatiënten

  Tijdens het behandeltraject maakt de kankerzorgomgeving een prominent deel uit van het leven van een patiënt. Verscheidene studies beschreven reeds de impact van de gebouwde omgeving op het welbevinden van patiënten. In haar doctoraatsstudie onderzocht sociaal geograaf en interieurarchitect Pleuntje Jellema (onderzoeksgroep Research[x]Design, KU Leuven) hoe kankerpatiënten hun zorgomgeving ervaren, en hoe het ontwerp ervan hierop kan inspelen.

  Artikel van 16/04/2020 | Editie: Belgian Oncology & Hematology News Artikel in pdf
 • Nut van een geriatrisch assessment

  Kanker bij oudere patiënten kent een stijgende incidentie. 44% van de nieuwe kankerdiagnoses in België gebeurt bij patiënten ouder dan 70 jaar. In deze patiëntengroep bedraagt de vijfjaarsoverlevingskans 50% tegenover 65% bij de jongere patiëntengroep. Deze cijfers bewijzen de nood aan een gespecialiseerde onco-geriatrie. Dr. Lore Decoster (UZ Brussel) presenteerde een aantal uitdagingen waarmee oncologen geconfronteerd worden bij de behandeling van oudere patiënten.

  Artikel van 16/04/2020 | Editie: Belgian Oncology & Hematology News Artikel in pdf
 • In memoriam: Prof. dr. Aron Goldhirsch (1946‑2020)

  Begin maart vernamen wij het droevige nieuws dat prof. Aron Goldhirsch overleden is. Prof. Goldhirsch groeide op in Israël, studeerde geneeskunde en medische oncologie in Milaan en vestigde zich uiteindelijk in Zwitserland. Hij was een opmerkelijk wetenschapper en een wereldautoriteit in het domein van borstkanker.

  Artikel van 16/04/2020 | Editie: Belgian Oncology & Hematology News Artikel in pdf
 • Folliculair lymfoom: de zoektocht is niet af

  In het kader van de Pierre Stryckmans Lecture werd prof. Gilles Salles (Lyon, Frankrijk) uitgenodigd tijdens de 35ste jaarlijkse bijeenkomst van de Belgian Hematology Society. Hij gaf een lezing over folliculair lymfoom: kennen we alle puzzelstukjes?

  Artikel van 16/04/2020 | Editie: Belgian Oncology & Hematology News Artikel in pdf
 • STOMP in detail

  Prof. dr. Piet Ost presenteerde op ASCO GU 2020 de vijfjaarsresultaten van de Belgische, multicentrische STOMP-studie. Slechts zelden krijgt een Belgische spreker een podium op ASCO GU, dus we feliciteerden prof. Ost en vroegen hem om de resultaten van zijn studie toe te lichten.

  Artikel van 16/04/2020 | Editie: Belgian Oncology & Hematology News Artikel in pdf